Alter ego

"Ljudi će reći: "Lud je". Ili: "Živi u svom svijetu". Ili pak: "Kako se može uzdati u nešto što nema logičnog opravdanja?" A Ratnik zna da je intuicija Božja abeceda. Zato nastavlja osluškivati vjetar i razgovarati sa zvijezdama"

Image and video hosting by TinyPic
06.08.2008.

DALAI LAMA

- U vježbanju tolerancije dobar protivnik je najbolji učitelj.

- Moja religija je veoma jednostavna, moja religija je ljubaznost.

- Sve veće religije nose istu poruku. To je ljubav, suosjećanje i oprost. Ono sto je važno je da one budu dio naših svakodnevnih života.

- Ako želis da ostali budu sretni, vježbaj suosjećanje.
 Ako želis da ti budeš sretan - vježbaj suosjećanje.

- Nema potrebe za hramovima, za kompliciranom filozofijom. Naš mozak, naše srce su naši hramovi; filozofija je dobrota.

- Sve vjere usprkos svojim oprečnim filozofijama,posjeduju mogućnost stvaranja dobrih,toplih ljudskih bića.Stoga itekako imamo razloga cijeniti i poštivati sve oblike duhovne prakse koje čine ljude boljima i pridonose stvaranju sretnijeg, mirnijeg svijeta.

- Protuotrov za mržnju u srcu, izvor nasilja, je tolerancija.

- Revolucija nam je nedvojbeno potrebna, ali ne politička, gospodarska ili čak tehnološka. U tom smo stoljeću doživjeli dosta takvih promjena kako bismo shvatili da vanjski pristup nije dovoljan. Predlažem da napravimo duhovnu revoluciju.

- Protivim se ubijanju bikova - životinje se ne smiju ubijati u ime ljudske zabave.

- Živima ništa nije draže od života. Sva su bića nalik nama u tome što teže sreći i zaziru od patnje. Razvijemo li osjećaj poštovanja spram drugih i skrbimo li se za njihovo blagostanje, slabit će i naša sebičnost koja je u osnovi svih teškoća. To će u nama učvrstiti ljubav, koja je prirodni izvor sve dobrote.

- Kada smo osjetiti ljubav i dobrotu prema drugima, to ne samo da čini drugima da se osjećaju voljeno i zbrinuto, nego i nam  pomaže u razvijanju unutrašnjeg mira i sreće. 

04.08.2008.

Učenje SAI BABE

- Ruke koje pomažu svetije su od usana koje mole.

- Čistoća stoji tik uz pobožnost. Kažem da Bog prebiva jedino u čistoći. Kako Bog može prebivati u vašim srcima ako je u vama prisutna nečistoća? Stoga je obavljanje čišćenja jedna od najvažnijih aktivnosti u vašem životu u svrhu dosizanja Božanskog.

- U osnovi svih duhovnih vježbi postoji ljubav. Stvarnost je svih vježbi ljubav. Bez ljubavi duhovne vježbe nemaju nikakvu vrijednost.

- Doći će vrijeme kada će ovaj san iščeznuti.
Svakome od nas mora doći vrijeme kada ćemo otkriti da je čitav svijet tek puki san, kada ćemo spoznati da je duša neizmjerno vrednija od njenog okruženja.
U borbi s onim što nas okružuje, s okolinom, doći će vrijeme kad ćemo otkriti da to okruženje nije gotovo ništa u usporedbi sa snagom duše.

- Razvijte vjeru u Boga.
Sva su imena Njegova – Rama, Krishna, Isus, Alah ili bilo koje drugo ime.
Svaki čovjek je utjelovljenje Božanskosti. Istinski ljudski odnosi se mogu razvijati samo kada se ta istina prepozna.
U prvom stupnju spoznaje vi prepoznajete: “Ja sam u Svjetlu”.
Nakon toga spoznajete: “Svjetlo je u meni”, a konačno prepoznate: “Ja jesam Svjetlo”.
“Ja” predstavlja ljubav, a svjetlo predstavlja Najvišu Mudrost – Jnana.
Kada ljubav i svjetlo postanu jedno nastaje Samospoznaja.

- Trebate odustati od vjerskih razlika.
Postoji samo jedna rasa - rasa čovječanstva,
postoji samo jedna religija - religija ljubavi,
postoji samo jedan jezik - jezik srca.

- Ljubav živi od davanja i opraštanja.
Sebičnost živi od dobivanja i zaboravljanja.

- Tijelo je poput baterijske svjetiljke.
Oko sliči žarulji, um bateriji a inteligencija prekidaču.
Samo kad sve četvero radi zajednički - nastaje svjetlo.

- Budi ispunjen ljubavlju, počni slušati svoj unutarnji glas i slijedi ga.

 

03.08.2008.

BHAGAVAD GITA

"Kada su ovo shvatili, mudraci koji su tražili oslobođenje, od pradavnih vremena, izvodili su dobra djela. Zbog toga i ti djeluj ispravno, kao što su to činili preci prošlih vremena." 
                                                                           (The Bhagavad Gita IV:15)

"Nikakvo oružje ne može sasjeći dušu. Vatra je ne može spaliti, voda smočiti, ni vjetar isušiti. Ta osobna duša ne može se slomiti, rastopiti, spaliti ili isušiti. Vječna je, svuda prisutna, nepromjenjiva, nepokretna i vječno ista".
                                                                           (Bhagavad Gita 2:23-24)

"Približio mi se čovjek na bilo kakav način, ja mu kažem: dobrodošao; svi putevi ljudski su moji putevi"

Onaj čija su djela rasterećena oblikovanjem želje
čija je aktivnost spaljena vatrom mudrosti,
naziva se Mudracom duhovnog znanja.
Napustivši svaku povezanost s rezultatima
djelovanja, uvijek zadovoljan, ni u čemu ne traži utočište.
Premda djeluje, on ne radi ništa.
Oslobođen želja i misli koje nadziru Bit,
napustivši svaku vezanost, provodeći djelovanje
svojim tijelom, on ne čini grijeh.
Zadovoljan sa svime što prima, oslobođen
suprotnosti, bez zavisti i zlobe, zadržan
u ravnoteži i u uspjehu,
i u neuspjehu, on djeluje ali nije vezan.
Jer, ne vežući se, skladan, mislima koje su
utemeljene u mudrosti, njegov rad, žrtve,
sva njegova djela su rasplinuta.
                                                                         (Bhagavad gita, IV, 19-23.)

02.08.2008.

TALMUD

Ben-Zoma rece:

Ko je mudar? - Onaj koji uci od svakog covjeka, jer je receno: Prosvetise me svi koji me ucahu. Ps 119, 99

Ko je junak? - Onaj koji savladava nagon svoj, jer je receno: Bolji je onaj koji je spor na gnjevu od junaka i ko sobom vlada od osvajaca grada. Izr 16, 32

Ko je bogat? - Onaj koji se raduje svom udjelu, jer je receno: Trudom ruku svojih da se hranis, blago tebi i dobro ce ti biti. Blago tebi na ovom svijetu i dobro ce ti biti na onome svijetu. Ps 128, 2

Ko je cijenjen? - Onaj koji cijeni sva stvorenja, jer je receno: Jer ja cijenim one koji mene cijene, a koji me preziru bice osramoceni.

"Stvari ne vidimo kakve jesu nego ih vidimo kakvi smo mi."

Dok je Noah sadio vinograd gleda ga Satan i predloži mu da sade vinograd zajedno. Noah pristane. Šta je Satan uradio?
Dovede ovcu do loze i zakla je.
Dovede lava do loze i zakla ga nad njom.
Nakon toga dovede majmuna i zakla ga nad njom.
Na kraju dovede svinju i zakla i nju nad lozom.
Krv njihovu zahvati rukama i njome zali vinograd.
Čudi se Noah šta to radi Satan, te ga pita: Zašto radiš Satane?
A Satan mu odgovori: Ako čovjek popije jednu čašu vina, bit će kao ovca, bezazlen i skroman; ako popije dvije čaše, odmah će se pretvoriti u junaka, bit će kao lav, pa će početi da priča velike priče, te će reći "Ko je kao ja?"; ako popije tri ili više čaša vina, odmah će postati nalik majmunu, ustati će, i plesati će i igrati će i usta će svoja prljati pred svima i neće znati šta čini; napit će se, postati će kao svinja, kaljat će se u blatu i kaškati po bunjištu...

„ ... ako podesimo srca da odgovore na samo jedno vrlo čuveno pitanje...To je sićušno pitanje, koje se cijeli svijet pita, a to je: Koji je smisao naših života?“
Kabalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), „Uvod u Talmud Eser Sefirot"

“Mudrac je veći od vladara, jer kad on umre, nema ko da ga zamijeni."

“Čovjek se rađa stisnutih pesnica, ali umire otvorenih ruku.”

02.08.2008.

BIBLIJSKE mudrosti

 

Ko teži za pravdom i dobrohotnošću, nalazi život i čast.
Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga.
Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

Dijete, pazi na prilike i čuvaj se zla, i ne stidi se samoga sebe, jer se u govoru očituje mudrost i po riječima otkriva naobrazba.

Ne stidi se priznati grijehe svoje, do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za tebe.

Dijete, ne budi silovito na jeziku, a lijeno i mlitavo na djelu.

Dijete, neka ti ne bude ruka ispružena za primanje, a stisnuta u vrijeme vraćanja.

Dijete, ne reci: "Ko mi što može?" jer će te Gospod kazniti.

Ne reci:" Griješio sam, pa što?" jer Gospod umije čekati.

Dijete, ne uzdaj se toliko u oproštenje, da gomilaš grijeh na grijeh.

Dijete, ne povijaj se svakom vjetru, i ne idi po svakoj stazi.
Tako čini griješnik licemjerni.

Dijete, vjeran prijatelj pouzdana je zaštita, i ko ga je stekao, našao je blago.
Pravom prijatelju nema cijene niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
Pravi je prijatelj balzam života, nalazi ga onaj ko se Gospoda boji.

Ko se Gospoda boji, nalazi prave prijatelje, jer kakav je čovjek, takav mu je i prijatelj.

Ako si voljan, možeš postati mudar, i ako se potrudiš, steči ćeš razboritost.

Ako si pripravan slušati, naučit ćeš, ako poslušaš bit ćeš mudar.

Kloni se nepravde, i ona će biti daleko od tebe.

U svim svojim djelima misli na svoj kraj pa nečeš nikada griješiti.

Što si veći to se većma ponizi da nađeš milost u Gospoda.
Jer veliko je milosrđe Božje i poniznima otkriva tajnu svoju.

Kao što voda gasi uzbuktali oganj, tako i milosrđe čisti od grijeha.
Ko dobročinstva uzvraća misli na budućnost, i u času svojeg pada naći će potporu.
Rado slušaj svaku riječ koja dolazi od Boga i neka ti ne promaknu oštroumne izreke.

Vidiš li razborita čovjeka, rano ga posjeti i neka tvoja stopala istaru njegov prag.

02.08.2008.

KUR'AN: Lukman sina savjetuje

 

Sinčiću moj, nikad ne bacaj kamen u bunar iz koga si vodu pio!
Zaobilazi zlo, pa će i ono tebe zaobići, jer zlo je za zlo stvoreno!
Sinčiću moj, bolji je vrabac u tvome loncu, nego vo u tuđem!
Sinčiću moj, laže ko kaže da se zlo gasi zlim. Ako istinu govori, neka naloži dvije vatre, pa nek čeka da jedna ugasi drugu.
Sinčiću moj, zlo se gasi dobrim, baš kao što se vatra gasi vodom!

Obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.

Sine moj, nauči se lijepom ponašanju kada si mlad, jer će ti koristiti kada budeš stariji. Svako onaj koji zna vrijednost lijepog ponašanja pridaće mu važnost. Onaj koji mu pridaje važnost odlučiće se da ga nauči. Onaj koji se odluči da ga nauči potrudiće se da ga potraži. Onaj koji se potrudi da ga potraži on će ga naći i okoristiće se njime. Sine, navikni da svoje dužnosti i poslove obavljaš sam. Ako želiš da budeš poštovan u ovom životu ne nadaj se, ne želi ono što je u rukama drugih.

O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah ce na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući.

I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.

U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat, ta najneprijatniji glas je revanje magarca!

O sinko moj, ne smij se bez razloga, ne pitaj o onome što te se ne tiče, ne upropaštavaj svoj imetak unapređujući tuđi, tvoj imetak je ono sto si pripremio, a tuđi je ono što si ostavio.
O sinko moj znaj da ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milosno, ko šuti - spasen je, ko govori dobro - bogat je, ko govori loše - griješnik je, ko ne sputa svoj jezik - kajat će se."
(Lukman-Hakim ve hikemuhu, Muhammed Radman Jusuf)

Sinčiću, preporučit ću ti neke osobine, ako ih budeš stekao, ostaćeš uvažavan i respektiran:
- Budi jednako prijazan i prema onome ko ti je blizak i prema onome koji to nije;
- Svoju nepromišljenost sustegni i od plemenitog i od prezrenog;
- Čuvaj svoju braću, održavaj rodbinske veze i osiguraj ih od toga da ćeš pridavati pažnju riječima klevetnika o njima i riječima ogovarača koji žele da te iskvare i da te prevare. Neka tvoja braća budu sigurna, kada se rastanete da ih nećeš spominjati po mahanama, kao ni oni tebe!
- Upitaj za savjet, sine moj, onoga koji je iskusan jer će ti on dati savjet koji je skupo platio a ti ćeš ga dobiti badava.

O sinko moj, znaj dobro da pokvarenjaka i prezrenog griješnika i kada govori sramoti i otkriva njegov vlastiti govor, a kada šuti sramoti ga njegova nesposobnost; ako nešto radi sigurno pogriješi, ako je neovisan - uzoholi se, ako je siromašan - gubi nadu, ako je radostan - prelazi svaku granicu, ako je tužan - očajava, ako traži od drugih - dodijava, ako se od njeg traži - škrtari, ako se smije - reve kao magarac, ako plače - muče kao goveče, ako mu povjeriš neku tajnu - izdat će te, ako on tebi povjeri tajnu - potvorit će te, ako je nižeg ranga od tebe - rugaće ti se, ako je višeg ranga od tebe - pokorit će ti se, ako odgovara na pitanje - ne potrefi, ako se njemu objašnjava - ne razumije, nikad ne naređuje dobro, nikom ne zahvaljuje na dobru, ne ostavlja prevaru, ne prima savjet, zadivljen je samo svojim mišljenjem i shvatanjem, pa makar bilo u suprotnosti sa logikom i istinom, sebe smatra dobročiniteljem i kad nasilje čini, smatra da je usavršio svoj ahlak, i ono sto njegova duša voli - to prihvata, a što mrzi - to odbija, ako se istina slaže sa njegovom strašću onda je hvali i brani, a ako se ne slaže sa njegovom strašću - onda napada istinu i kudi je, ako sjedi među učenima - ne trudi se da nauči, nit' hoće da šuti dok oni govore, ako sjedi sa onima koji su nižeg ranga od njega - onda se uzoholi i nadmeno se ponaša, govori istinu, a sam je ne slijedi, ljudima preporučuje ono sa čime sam nije zadovoljan. On je popust stare i pohabane odjeće - ako je zakrpiš s jedne strane, ona se podere na drugoj strani.
A razborit i plemenit čovjek želi ljudima ono sto želi sebi, u bogatstvu je umjeren, a u siromastvu je pošten, imetak ga ne može odvratiti od sjećanja na Allaha, s.w.t., sluša onoga ko ga poučava, ne vrijeđa one koji su iznad njega, niti potcjenjuje one koji su nižeg ranga od njega, ne traži ono sto mu ne pripada, ne upropastava imetak, ne govori ono što ne zna, ne sakriva znanje ako ga posjeduje, ne dodijava ljudima svojim potraživanjem, drži se istine makar se ne slagala sa prohtjevima njegove duše, žuri da čini dobra djela, a od grijeha je daleko, kad sudi pravedan je, kad govori iskren je, kad mu se nesto povjeri neće iznevjeriti emanet, oprašta kad mu se zulum čini, naređuje dobro i sam ga čini, zabranjuje zlo i sam je daleko od njeg, njegova vanjština slaže se sa njegovom nutrinom, on je na dunjaluku usamljenik kojem je glavna briga sretan povratak u kuću vječnosti.

Trojica se poznaju u tri slučaja: blag čovjek u srdžbi, hrabar u borbi i prijatelj u nevolji .


Stariji postovi

Alter ego
<< 08/2008 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


MOJI LINKOVI

Nocu
Noću,
dok ti spavaš
moje srce bdije nad tobom
tebi se ništa,
ništa ne smije dogoditi
toliko, toliko te volim
jedino,
jedino s tobom
mogao bih bih plakati
mogao bih se smijati
opraštati i razumjeti
vjeruj mi,
toliko, toliko te volim
od juče tek si tu, i o tebi malo znam
al mogu život svoj da ti dam
uz mene nađi mir, nikad sumnju, nikad bol
moja ljubav biće zalog za to
mila,
poklanjam ti
svaki dan svog života
kada se moj san ostvari
i ti ćeš kao i ja biti sretna
toliko, toliko te ljubim.

Rade Šerbedžija


Ne bira se ljubav...
Ne bira se ljubav
kao ni smrt.

Sve je u knjigama
duboko pod morem
zapisano.

Jezikom neznanim nama,
nebesnim pismenima.

Niti se oduprijeti mozes
niti preskociti dan.

Kao sto ne mozes
tudji san usniti
niti okom drugim
vidjeti.

Volio bih da nisi ti
ona koju u ovom casu
volim.

Pero ZubacLjepota

Besame Mucho - Watch the best video clips hereT R A G

Zelim;
da posle snova
ne ostane trag moj na
tvom telu.
Da poneses od mene samo
tugu i svilu belu
i miris blag...

puteva zasutih liscem
svelim
sa jablanova.

Miloš Crnjanski